სტუ
01

გამოცდილება და ტრადიციები

სტუ-ს ენერგეტიკის ფაკულტეტს 95 წლიანი ისტორია აქვს. ის ლიდერია, ქვეყნის ენერგეტიკის სფეროში სწავლებისა და პროფესიონალების ჩამოყალიბების მიმართულებით. ამჟამად , ფაკულტეტზე საუნივერსიტეტო სწავლების სამივე საფეხურზე 1400-ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს.

02

საგანმანათლებლო პროგრამები

ენერგეტიკის ფაკულტეტზე  სწავლება მიმდინარეობს 4 საფეხურზე, ხორციელდება 9 საგანმანათლებლო პროგრამა:

პროფესიული 1. მაღალი ძაბვის ელექტროტექნიკოსი

ბაკალავრიატი1. ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია; 2. ელექტრული და ელექტრონული   ინჟინერია; 3. საინჟინრო მენეჯმენტი; 4. ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია (რუსულენოვანი )

მაგისტრატურა 1. ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია; 2. ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული პოლიტიკა

დოქტორანტურა 1.ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია; 2. ინოვაციებისა და ოპერაციათა მენეჯმენტი

2022 წლიდან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაკვეთით ფაკულტეტზე მომზადდა ოთხი მოკლევადიანი პროფესიული  გადამზადების პროგრამა, რომლებზეც უკვე გვყავს კურსდამთავრებულები:

  1. ენერგიის განახლებადი წყაროების მოწყობილობების მონტაჟი (მზის თერმული სისტემების მონტაჟი);
  2. ენერგიის განახლებადი წყაროების მოწყობილობების მონტაჟი (მზის ფოტოელექტრული სისტემების მონტაჟი);
  3. ენერგიის განახლებადი წყაროების მოწყობილობების მონტაჟი (ზედაპირული გეოთერმული და თბური ტუმბოების სისტემების მონტაჟი);
  4. ენერგიის განახლებადი წყაროების მოწყობილობების მონტაჟი (მცირემასშტაბიანი ბიომასის ბოილერების და ღუმელების მონტაჟი).
03

ლაბორატორიები და სასწავლო-კვლევითი ცენტრები

სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით პროცესს უზრუნველყოფს ენერგეტიკის სფეროში ლიდერი კომპანიების ხელშეწყობით დაფუძნებული თანამედროვე  სასწავლო-კომპიუტერული ცენტრები და ლაბორატორიები:

  • სს „თელასის“ და ფირმა „Schneider Electric”-ის მიერ შექმნილი სასწავლო ცენტრი „Schneider Electric Telasi“;
  • ავსტრიული კომპანია HERZ Armaturen , აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა (USAID) და საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის ერთობლივი ძალისხმევით შექმნილი სასწავლო-კვლევითი ლაბორატორია;
  • აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) თანამედროვე ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისა და განათლების ინიციატივის პროექტის ფარგლებში (NATELI) შექმნილი ენერგოაუდიტის ლაბორატორია - თრეინიგ-ცენტრი;
  • ფაკულტეტზე დაინერგა აშშ-ში შექმნილი პროგრამა PSS/E (Power System Simulator), რომელიც გამოირჩევა ახალი გრაფიკული ინტერფეისით და უზრუნველყოფს ელექტრული სისტემის რეჟიმების და სხვადასხვა სახის მ.შ. დენების ანგარიშს, აგრეთვე, სტატიკური და დინამიკური მდგრადობის ანალიზს;
  • სან-დიეგოს სახ. უნივერსიტეტის ხელშეწყობით შექმნილი ელექტროტექნიკისა და ელექტრონიკის თანამედროვე ლაბორატორია
  • და სხვა;
04

გაცვლითი პროგრამები

სწავლის პერიოდში სტუდენტს საშუალება აქვს მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა საერთაშორისო მობილობის პროგრამაში, ასევე, გახდეს კონკურსის გამარჯვებული და ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში სემესტრულად ისწავლოს.

05

დასაქმების სფერო მრავალფეროვანია

ენერგეტიკის დარგი მოიცავს ელექტრული და თბური ენერგიის გამომმუშავებელ, გადამცემ და გამანაწილებელ სამრეწველო საწარმოთა , ნაგებობათა და მოწყობილობათა კომპლექსებს. სამეცნიერო-კვლევით, საპროექტო, სამშენებლო-სამონტაჟო, გამმართავ და სასწავლო ორგანიზაციებს.

06

ენერგეტიკას შემოაქვს სითბო და სინათლე ჩვენს ოჯახებში

ენერგეტიკის დარგის ეფექტური ფუნქციონირების გარეშე მოსახლეობა მოკლებული იქნება ცივილიზაციის ყველა სარგებელს. საქართველოში გრძელდება ენერგეტიკული სისტემის პოტენციალის ათვისების, გამართვის, ეფექტური ფუნქციონირებისა და მისი საერთაშორისო ინტეგრირების პროცესი, რომელშიც ჩვენი სტუდენტები და კურსდამთავრებულები არიან ჩართულნი.

07

სტუდენტური ცხოვრება

ფაკულტეტზე მიმდინარეობს მრავალფეროვანი და საინტერესო სტუდენტური ცხოვრება, დატვირთული ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებით, სტუდენტური პროექტებით, კულტურულ-შემეცნებითი და სპორტული ღონისძიებებით.

08

პრიორიტეტული პროგრამები და სტიპენდია

სტუ-ს ენერგეტიკის ფაკულტეტზე ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული, პრიორიტეტული საბაკალავრო პროგრამა - ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია (ქართულენოვანი). სემესტრული შედეგების მიხედვით წარჩინებულ სტუდენტებს სახელმწიფო სტიპენდია ენიშნებათ. პერიოდულად, ხორციელდება წარჩინებული/ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილე სტუდენტების წახალისება დამსაქმებლების მხრიდან შემოთავაზებული ფულადი პრიზებით/სტიპენდიებით.

09

სასწავლო პროცესს პროფესიონალები წარმართავენ

ფაკულტეტის სასწავლო და სამეცნიერო პროცესს მაღალი კვალიფიკაციის, დიდი გამოცდილების მქონე პროფესორ- მასწავლებლები უძღვებიან.

10

ენერგეტიკოსი - მოთხოვნადი პროფესია

საქართველოს ენერგეტიკული სისტემა მთლიანად ფაკულტეტის კურდამთავრებული სპეციალისტებით არის დაკომპლექტებული. ფაკულტეტი თანამშრომლობს წარმატებულ ბიზნეს-ორგანიზაციებსა და საწარმოებთან, ყავს დამსაქმებლებით დაკომპლექტებული მრჩეველთა საბჭო, კვალიფიციური კადრები კი ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ მაღალანაზღაურებადია.