სტუ
სპეციალისტები   
მისამართი: ოთახი 301ა,   VI სასწავლო კორპუსი;
ტელეფონი:  2 36 60 52;

დეკანის მოადგილე
პროფესორი: 
მისამართი: ოთახი,   VI სასწავლო კორპუსი;
ტელეფონი: