სტუ

2024 წელი

მაღალტექნოლოგიური კომპანიების პროდუქტიულობის ოპტიმიზაციის კვლევა და ანალიზი ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით - ლ. ქემოკლიძე
მიწოდების ჯაჭვების რეინჟინერინგი - ნ. ქვარაია
საქართველოში მზის, ქარისა და ჩამონადენზე მომუშავე ჰიდროელექტროსადგურებში, ელექტროენერგიის დამაგროვებლების გამოყენების ეფექტიანობის შეფასება და დანერგვის პერსპექტივა - გ. ღუდუმიძე