სტუ

ლაბორატორია  №806 - მაღალი ძაბვის ტექნიკის ლაბორატორია, სადაც არის თანამედროვე შესრულების 3 სამუშაოს მაგიდა (ხელსაწყოები). ლაბორატორია ტარდება ვირტუალურად.

ლაბორატორიული სამუშაოების მიზანია  სტუდენტმა შეისწავლოს მაღალი ძაბვის თვისებები და გარემოხე მოქმედების მექანიზმი, ჰაერის იონიზაცია და საიზოლაციო უნარიანობა, იგივე მყარ და თხევად დიელექტრიკებზი