სტუ

ლაბორატორია №808 - მაღალი ძაბვის საიზოლაციო სისტემების ლაბორატორია, იმყოფება კარგ მდგომარეობაში, მუშაობს 12 სტენდი,სადაც შეიძლება ჩატარდეს 2-3 ლაბორატორიული სამუშაო.
ლაბორატორიული სამუშაოების მიზანია სტუდენტმა შეისწავლოს მაღალი ძაბვის ელექტროსაიზოლაციომასალები, მათი თვისებები, გამოყენების სფერო და ამ მასალებისგან დამზადეებული ელექტროტექნიკური მოწყობილობების საიზოლაციო სისტემები