სტუ

ლაბორატორია №803 - ელექტროტექნიკური მასალების ლაბორატორია, იმყოფება დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში, ფუნქციონირებს ლაბორატორიული ყველა სტენდი (10), რომლებზეც შეიძლება ჩატარდეს 3-5 ლაბორატორიული სამუშაო, აქვს გამოცემული სტამბური წესით ინსტრუქციები, რომლებიც განთავსებულია საიტზე.

ლაბორატორიის მიზანია შევისწავლოთ დიელექტრიკების: პოლარიზაციის მოვლენის არსი; ელექტროგამტარობის მოვლენა; დანაკარგების არსი, tgდელტა; ელექტრული გარღვევადობის მოვლენა; შევისწავლოთ გამტარი მასალების ელექტროგამტარიანობა; ნახევრადგამტარების თერმოელექტრული თვისებები