სტუ

ლაბორატორია N 116.
საგანი: „საინჟინრო თბური დიაგნოსტიკა“

ხელსაწყოები :

1.პრეციზიული კალორიმეტრული სტენდი თბოუნარიანობის გასაზომად; 2.თბოიზოლაციის გამოკვლევის სტენდი; 3.ჰაერის გამაცხელებელი „ფენი“ ,ნაკადის სიჩქარის მზომი; 4.ჟანგბადის სტენდი; 5.ტენიანობის მზომი(მერქნის); 6.ტენიანობის მზომი ხელსაწყო(სასწორი).

გათვლილია 14 სტუდენტზე.

ლაბორატორიაში სტუდენტი სწავლობს შემდეგს: