სტუ

ლაბორატორია 819

საგანი: ციფრული დაცვები. აღჭურვილია 3 თანამედროვე სტენდით.

ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულების მიზანია სტუდენტმა აითვისოს: ელექტროსისტემის რელეური დაცვის თანამედროვე ტექნოლოგიები ციფრული დაცვების სახით, მათი მოქმედების პრინციპი და მუშაობის თავისებურებები.