სტუ

ლაბორატორია N 715

საგანი: რელეური დაცვა

ლაბორატორია გათვლილია 12 სტუდენტზე;

ლაბორატორია აღჭურვილია კომპიუტერებით ვირტუალური ამოცანების შესასრულებლად.

ლაბორატორიაში სტუდენტი სწავლობს შემდეგს: