სტუ

ლაბორატორია N 709 საგანი: „ელექტრული განათება“

ხელსაწყოები და დანადგარები : სტენდი, მართვის პულტი, კომპიუტერები, პროექტორი, სამუშაო დაფა. გათვლილია 12 სტუდენტზე.

ლაბორატორია აღჭურვილია ყველა საჭირო მასალით, რომ მოხდეს საკითხის სრულყოფილი შესწავლა. სხვადასხვა ნათურის მიერ განათებულობა შეედარება ნორმატივებს.