სტუ

ლაბორატორია N 317  საგანი: ზოგადი ელექტრონიკისა და ენერგეტიკული ელექტრონიკის ლაბორატორიები. ტარდება ლაბორატორიები დისციპლინებში ზოგადი ელექტრონიკა, ენერგეტიკული ელექტრონიკა, როგორც ვირტვალური ასევე ფიზიკური სახით. გამოყენებულია ვირტუალური მოდელირების Electronics Workbench (EWB) კომპიუტერული პროგრამა, ენერგეტიკული ელექტრონიკის ლაბორატორიაში კი - კომპიუტერული პროგრამა   MATLAB.

ხელსაწყოები და დანადგარები : ნახევარგამტარები, საზომი ხელსაწყოები, კომპიუტერები, პროექტორი, სამუშაო დაფა. გათვლილია 20 სტუდენტზე.