სტუ

ლაბორატორია N 318 საგანი: ელექტროტექნიკის და ელექტრონიკის საფუძვლები. ლაბორატორია იძლევა საშუალებას ჩატარდეს ლაბორატორიული სამუშაოები შემდეგ დისციპლინებში: წრედების თეორია, ელექტრული მზომელობა, მაგნეტიზმი, ელექტროტექნიკის თეორიული საფუძვლები.

ხელსაწყოები და დანადგარები : გენერატორები, ოსცილოგრაფები, კვების ბლოკები, კომპიუტერები, სამუშაო დაფა, პროექტორი. გათვლილია 16 სტუდენტზე.