სტუ

ლაბორატორია N 304-305  საგანი: ელექტრული წრედების თეორია (1-2 ნაწილი);

ელექტროტექნიკის თეორიული საფუძვლები (1-2 ნაწილი)

ხელსაწყოები და დანადგარები : კომპიუტერები, პროექტორი, სამუშაო დაფა, სიხშირის გენერატორები, კვების გენერატორები, ოსცილოგრაფები, ამპერმეტრები, ვოლტმეტრები, ვატმეტრები, ფაზომეტრები.  გათვლილია 14 სტუდენტზე.

 

ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულების მიზანია სტუდენტმა აითვისოს:

ვარსკვლავად შეერთებული სამაზა წრედების გამოკვლევა სიმეტრიული და არასიმეტრიული დატვირთვების ნულოვანი სადენების არსებობის და არარსებობის შემთხვევაში; სამკუთხედათ შეერთებული სამფაზა წრედების შესწავლა სიმეტრიული და არასიმეტრიული დატვირთვების დროს;