სტუ

ლაბორატორია N 302  საგანი: ზოგადი ელექტროტექნიკა ელექტორნიკის საფუძვლებით. ტარდება ლაბორატორიული სამუშაოები  საუნივერსიტეტო საგანში

ხელსაწყოები და დანადგარები : კომპიუტერები, პროექტორი, სამუშაო დაფა, სიხშირის გენერატორები, კვების გენერატორები, ოსცილოგრაფები, ამპერმეტრები, ვოლტმეტრები, ვატმეტრები, ფაზომეტრები.  გათვლილია 21 სტუდენტზე.

ლაბორატორიის მიზანია  სამუშაოს შესრულების დროს სტუდენტმა აითვისოს:

ცვლადი დენის წრწდების სიმძლავრის კოეფიციენტზე დატვირთვის ხასიათის გავლენის გამოკვლევა და დატვირთვასთან კონდენსატორების ბატარეის პარალელურად მიერთებით, მისი გაუჯობესების მეთოდის შესწავლა