სტუ
29/04/2024

სტუ-ში დებატების საუნივერსიტეტო ტურნირი - ”პეითო", ჩატარდება

13 მაისს, სტუ-ში, კარლ პოპერის სახელობის დებატების ფორმატით, საუნივერსიტეტო ტურნირი დაიწყება, რომელშიც მონაწილეობა მაგისტრატურისა და ბაკალავრიატის ნებისმიერ სტუდენტს შეუძლია.

დებატების ტურნირი 6 კვირას გაგრძელდება და მიზნად ისახავს, სტუდენტებს  დაანახოს ის, რომ ოპონენტის მიერ გამოთქმული მოსაზრება, არის მხოლოდ მისი შეხედულება, ამა თუ იმ მოვლენასთან მიმართებაში, რაც არ უნდა გახდეს პიროვნებისადმი ნეგატიური დამოკიდებულების მიზეზი.

დებატების ტურნირის სტრუქტურა აგებულია მექანიზმზე, რომელიც უზრუნველყოფს მოსმენისათვის პოზიტიური გარემოს შექმნას. მონაწილე მხარეები სრულიად თანაბარ პირობებში არიან და მომხსენებელს გამოსვლის დროს სიტყვას არავინ აწყვეტინებს. ოპონენტები კი, ყურადღებით უსმენენ, ღირსეული ოპონირებისთვის.  

დებატების თემები:

·      ეკოლოგია

·      განათლება

·      მასმედია

·      ჯანმრთელობა

·      ადამიანთა უფლებები

·      დასაქმება

·      ეკონომიკა

კარლ პოპერის დებატებში მონაწილეობას წელს, სამი წევრისგან დაკომპლექტებული 8 გუნდი მიიღებს, სადაც თითოეულ გამომსვლელს მკაცრად განსაზღვრული ფუნქციები ექნება.

დებატების ხარისხი მეტწილად დამოკიდებულია, მხარეთა მიერ არჩეულ პოზიციაზე, შესაბამისად უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება გუნდების მიერ საკამათო საკითხის შესწავლას. გამომსვლელები კარგად უნდა იცნობდნენ პრობლემას, რის გარშემოც უწევთ კამათი. ასევე სასურველია, მათი არგუმენტი გამყარებული იყოს შესაბამისი ფაქტობრივი მასალით.

რამდენადაც ფორმალური დებატი წარმოადგენს ერთგვარ სანახაობას, მისი უმთავრესი ელემენტია = გამომსვლელთა პრეზენტაბელურობა, ორატორული ხელოვნება და საუბრის დამაჯერებელი მანერა.

ფორმალური დებატების ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი არის ოპონენტის აზრის პატივისცემა, შესაბამისად, მხარეები ერთმანეთს პატივისცემით უნდა ეპყრობოდნენ; პიროვნული და სუბიექტური ფაქტორები მინიმუმამდე უნდა იქნას დაყვანილი. 

დებატების ტურნირი, სტუდენტებს ეხმარება შემდეგი უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში:

• ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნება;

• იდეების ორგანიზებული სახით ჩამოყალიბება;

• ზეპირი მეტყველების უნარი;

• ემპათია და შემწყნარებლობა სხვადასხვა შეხედულების მიმართ;

• საკუთარი თავის რწმენა;

• გუნდური მუშაობის უნარი;

• პრობლემის არსზე კონცენტრირების უნარი;

• საჯარო გამოსვლის სტილის შემუშავების უნარ-ჩვევა.

პირველ ეტაპზე ტურნირისათვის სტუდენტების შერჩევა მოხდება წარმოდგენილი დოკუმენტების მიხედვით, მეორე ეტაპზე გადასულ სტუდენტებთან კი, დაინიშნება გასაუბრება.

რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ ბმულს.