საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

რექტორები

დავით კანდელაკი
საქართველოს სახელმწიფო პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი, 1928-1936 წწ.;

 გიორგი გვარჯალაძე
საქართველოს ინდუსტრიული ინსტიტუტის დირექტორი (რექტორი) 1936-1936 წწ.;

 არტემ ბოჯგუა
საქართველოს ინდუსტრიული ინსტიტუტის დირექტორი (რექტორი) 1936-1948 წწ.;

 გრიგოლ ქომეთიანი
საქართველოს ინდუსტრიული ინსტიტუტის დირექტორი (რექტორი) 1948-1952 წწ.;

 გიორგი ზარიძე
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი 1953-1956 წწ.;

 რაფიელ დვალი
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი 1956-1958 წწ.;

 იოსებ ბუაჩიძე
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი 1958-1972 წწ.;

 არჩილ ძიძიგური
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი 1973-1981 წწ.;

 თეიმურაზ ლოლაძე
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი 1981-1988 წწ.;

 გოჩა ჩოგოვაძე
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის (1992 წ-დან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის) რექტორი 1988-1994წწ;

 რამაზ ხუროძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი 1994-2007 წწ.;

 არჩილ მოწონელიძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი 2007-2008 წწ.;

 არჩილ ფრანგიშვილი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი 2009 წლის 14 მარტიდან