სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე არსებული ელექტრო სახელმძღვანელოები:    
1. საავტომობილო გზები - კ. მჭედლიშვილი, ა. ბურდულაძე, ო. გელაშვილი, გ. არჩვაძე
    ე. სემილეტოვა, ნ. ბაქრაძე, ნ. მენთეშაშვილი, რ. კასუმოვი
4. ტრიბოტექნიკამ. შილაკაძე, დ. თავხელიძ
7.მშენებლობის ორგანიზაცია, მექანიზაცია, ავტომატიზაცია, დაგეგმვა და მენეჯმენტი 
     მესამე ნაწილი  ჯონი ბიჭიაშვილი, გენო ნიჟარაძე, გიორგი სიჭინავა
      ლ. ავთანდილაშვილი
9.  საავტომობილო საწვავ-საპოხი მასალების გამოყენება და ეკოლოგია  - ჯ. იოსებიძე, გ.აბრამიშვილი, გ. მიქაძე, თ. აფაქიძე, 
     ა. ჩხეიძე, ხ. მღებრიშვილი
11. ისრული გადამყვანის გაანგარიშება და დაგეგმვა - ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა,მ.მოისწრაფიშვილი
12. ავტოსერვისის საფუძვლები - ჯ.ხმიადაშვილი