სტუ–ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული
"მართვის ავტომატიზებული სისტემები"

   
 
მთავარი გვერდი
ჩვენს შესახებ
ისტორია
ფორმები
რედკოლეგია
ავტორებისთვის
არქივი
2006 – N1 (ENG) (РУС)
2007 – N1(2) (ENG) (РУС)
2007 – N2(3) (ENG) (РУС)
2008 – N1(4) (ENG) (РУС)

თეზისები