სტუ–ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული
"მართვის ავტომატიზებული სისტემები"

   
 
მთავარი გვერდი
ჩვენს შესახებ
ისტორია
ფორმები
რედკოლეგია
ავტორებისთვის
არქივი
2006 – N1 (ENG) (РУС)
2007 – N1(2) (ENG) (РУС)
2007 – N2(3) (ENG) (РУС)
2008 – N1(4) (ENG) (РУС)

რედკოლეგიის წევრთა სია

1. ინფორმატიკის ფაკულტეტის რედკოლეგია (მუშა ორგანო):

ბაიაშვილი ზ., გასიტაშვილი ზ., გიგინეიშვილი ა., გოგიჩაიშვილი გ. (თავმჯდომარის მოადგილე), დადიანი თ., ვერულავა ო., ზედგინიძე ი., კაიშაური თ., კამკამიძე კ., კუპრავა რ., ლომინაძე ნ., მაჭარაძე თ., მძინარიშვილი ლ., ნატროშვილი დ., ობგაძე თ., სესაძე ვ., სურგულაძე გ. (პასუხისმგებელი რედაქტორი), ფრანგიშვილი ა. (თავმჯდომარე), წვერაიძე ზ., ჯიბლაძე ნ.

2. რედკოლეგიის მოწვეული წევრები, პროფესორები:

ჩოგოვაძე გ., კაკუბავა ი., კვიტაშვილი ა., მელაძე ჰ., მიქაძე ი., სალუქვაძე მ., ჭავჭანიძე ვ., ხომერიკი ო. გოცირიძე ი.

3. საზღვარგარეთიდან მოწვეული წევრები:

- კლაუს ბოტჰე: ბერლინის ჰუმბოლდტის სახ. უნივერსიტეტის ინფორმატიკის ინსტიტუტის "დაპროგრამების ტექნოლოგიების" კათედრის გამგე, ტ.მ.დ., პროფესორი
- ჰარტმუტ ვედეკინდი: ნიურნბერგ-ერლანგენის უნივერსიტეტის ინფორმატიკის ინსტიტუტის პროფესორი, ტ.მ.დ.
- ჰერმან დე-მეერი: პასაუს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის ინსტიტუტის "ქსელური არქიტექტურების სისტემების" კათედრის გამგე, ტ.მ.დ., პროფესორი
- კლაუს მეიერ-ვეგენერი: ნიურნბერგ-ერლანგენის უნივერსიტეტის ინფორმატიკის ინსტიტუტის "მონაცემთა ბაზების" კათედრის გამგე, პროფესორი, ტ.მ.დ.
- ვოლფგანგ რეისიგი: ბერლინის ჰუმბოლდტის სახ. უნივერსიტეტის ინფორმატიკის ინსტიტუტის "დაპროგრამების თეორიის" კათედრის გამგე, ტ.მ.დ., პროფესორი.
- კიშორ ტრივედი: აშშ-ის დუკეს უნივერსიტეტის "მათემატიკური მოდელირების" დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ტ.მ.დ., პროფესორი.
- ვახტანგ ქაჩიბაია: კანადის "IT Industry", ტ.მ.დ., პროფესორი.
- რობერტ ბაბაიანი: რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მართვის პრობლემების ინსტიტუტის ლაბორატორიის გამგე, ტ.მ.დ., პროფესორი.
- ბორის შჩუკინი: მოსკოვის საინჟინრო-ფიზიკური ინსტიტუტის "კიბერნეტიკის" კათედრის პროფესორი, ტ.მ.დ.
- ვსევოლოდ სტრიჟევსკი: მოსკოვის საინჟინრო-ფიზიკური ინსტიტუტის "კიბერნეტიკის" კათედრის დოცენტი, ტ.მ.კ.