15 მაი

სამეცნიერო სემინარი

15 მაისს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით: ,,კერამიკა ტექნიკური პროგრესის სასხლეტი კაუჭი” სემინარს უძღვებოდა პროფ: გურამ გაფრინდაშვილი, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა მისი ხელმღვანელობით ჩატარებული სხვადასხვა თემატიკის კვლევითი სამუშაოები მნიშვნელოვანი შედეგებით და ბიზნეს - სფეროში დანერგვის პერსპექტივით.
14 მაი

სტუდენტებმა 2 თვიანი პრაქტიკა გაიარეს


          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, მე- 4 კურსის, 4590 ჯგუფის, სტუდენტებმა გაიარეს 2 თვიანი პრაქტიკული კურსი რუსთავის ქარხანაში და გაეცნენ ქარხანაში არსებულ წარმოებას,
07 მაი

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ

კომპანია PSP ფარმა გეგმავს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის სტუდენეტბთან შეხვედრას 10 მაისს, 15:00 სთ-ზე.  
სტუდენტებს ელოდებათ სასიამოვნო სიურპრიზები, გათამაშებები და შეთავაზებები.
პსპ კომპანიის გუნდი მზადაა სტუ ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტების  დასაქმებისა და  განვითარებისთვის.
ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს ველით შეხვედრაზე !
22 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მიმდინარე 2019 წლის 16 აპრილს ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „თხევადი ფოლადის დანახშირბადიანების აღმოჩენილ კანონზომიერებებზე დაფუძნებული გამოდნობის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია“.
19 აპრ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სახელმწიფოს მიერ არსებულ დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებს (ქიმია, მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა) 2019 სასწავლო წლიდან დაემატა „ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამა (75 ადგილი).
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმია


მაია ცინცაძე

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, ჰყავს ერთი შვილი.

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 507

მობ : 593-31 16 53
ტელ : 2-38 45 55
შიდა : 6503
ელფოსტა : m.tsintsadze@gtu.ge
განათლება :

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი; ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი; ძირითადი ორგანული და ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია
კვალიფიკაცია :

ინჟინერი-ქიმიკოსი-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 222 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 33 სახელმძღვანელო და 6 მონოგრაფია. ავტორია 2 პატენტის.
ზოგიერთი სამეცნიერო სტატია:


1. გ.ცინცაძე, მ.ცინცაძე, ვ.სერგიენკო -მეტალთა კოორდინაციული ნაერთები აცეტონის აცილჰიდრაზონთან და იზოთიოციანატურ ჯგუფებთან. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია. კრისტალოგრაფია. N6. 1996.(რუსულენაზე).

2. გ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, ი.სიმონოვი, ლ.ნაფეტვარიძე, მ.ცინცაძე, ლ.ბერეჟიანი - დი-µ-ქლორო-ბის-ქლორო-აქვა-1-ეთილ-2,3-ბის-(N-მეთილკარბამოილ)-კადმიუმის კრისტალური სტრუქტურა. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია. არაორგანული ქიმიის ჟურნალი. ტ.42, N11. 1997. (რუსულ ენაზე)

3. მ.ცინცაძე, დ. ლოჩოშვილი, გ.ცინცაძე - ამიდებთან ლითონების კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის ქვანტურ-ქიმიური გამოთვლა. I. პროპიონამიდი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.10, N3. 2010. გვ. 268-271.

4. მ.ცინცაძე, დ. ლოჩოშვილი, ა.მამულაშვილი, გ.ცინცაძე - ამიდებთან ლითონების კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის ქვანტურ-ქიმიური გამოთვლა. III. ბენზამიდი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.10, N3. 2010. გვ. 276-279.

5. მ.ცინცაძე, რ.ალიევა, კ.აგაევა, ფ.ჩირაგოვი - ტყვია(II)-ის კომპლექსწარმოქმნის უნარის შესწავლა ბის-[2,3,4-ტრიჰიდროქსი]ბენზიდინთან დიანტიპირილპროპილმეთანის თანაობისას. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.10, N2. 2010. გვ. 140-143.

6. M.Tsintsadze, J.kereselidze Quantum-Chemical Study of the Solvent Effect on the Formation Ability of Complexes Acetamide and N,N-Dimethylacetamide with Metals. Bulletin Georgian National Academy of Sciences. vol.5, N1. 2011. p.55-57

7. ნ.თაბუაშვილი, მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, თ.გიორგაძე
მანგანუმის(II), კობალტის(II) და ნიკელის(II) სხვადასხვალიგანდიანი (ორთო-ამინომეთილპირიდინი, ჰიდრაზონი, ქლორიდი) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და შთანთქმის ინფრაწითელის სპექტრები.
საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.12, N1. 2012. გვ. 24-27.

8. მ.ცინცაძე, ა.მამულაშვილი, თ.გიორგაძე, დ.ლოჩოშვილი, გ.ცინცაძე
ციანატმჟავას ელექტრონულ სტრუქტურაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა.
საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.12, N2. 2012. გვ. 144-148

9. მ.ცინცაძე, მ.ჭანტურია, ი.შარია, დ.გულბანი, მ.კერესელიძე, ლ. სხირტლაძე, მ.აბაშიძე
პარა-აცეტილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოლიჰიდრაზიდთან (პააბაინჰ)მანგანუმის(II), კობალტის(II), ნიკელის (II), სპილენძის(II), თუთიისა და კადმიუმის ქლორიდების შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები.
საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ. 12, N2. 2012 გვ. 133-136

10. გ.ცინცაძე, ჯ.კერესელიძე, მ.ცინცაძე
თუთიის ზოგიერთ ამიდთან კომპლექსნაერთების წარმოქმნის უნარის კვანტურ-ქიმიური შესწავლა.
საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ. 12, N2. 2012 გვ. 131-132.
კვლევის სფერო :

ბიოლოგიურად აქტიური კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების და ბიოლოგიური აქტივობის კვლევა.
სამუშაო გამოცდილება :

1984 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
”სილიკატი” უმცროსი მეცნიერ-მუშაკი

1984-1987 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
ანალიზური ქიმიის კათერდა, ასპირანტი

1987-1989 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
ანალიზური ქიმიის კათერდა, ასისტენტი

1989-1990 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
ანალიზური ქიმიის კათერდა, უფროსი მასწავლებელი

1990-1997 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
ანალიზური ქიმიის კათერდა, დოცენტი

1997-2004 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ანალიზური ქიმიის კათერდა, პროფესორი

2004 – 2006 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ზოგადი ქიმიის დეპარტამენტის უფროსი

2006-2009 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმიის მიმართულების ხელმძღვანელი
სრული პროფესორი

2009-დღემდე ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, სრული პროფესორი
მიღებული ჯილდოები :

ღირსების ორდენი
აღიარება :

რუსეთის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი