რეზიუმე

მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტი

შავი ლითონების მეტალურგია

დეკანატი


ნუგზარ წერეთელი

დეკანი

დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე

დაბადების თარიღი:
28 იანვარი 1956. წელი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
მე-10 კორპუსი
4 სართული, ოთახი 404

მობ : 593-207376
ტელ : 2-363807
შიდა : 68-30
ელფოსტა : n.tsereteli@gtu.ge
განათლება :

საქართველოს ვ.ი.ლენინის სახ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი,შავი ლითონების მეტალურგია 1975—1980 წწ.
კვალიფიკაცია :

ფეროშენადნობების წარმოების თეორია და ტექნოლოგია, მადნების გამდიდრება, ნარჩენების გადამუშავება, ფეროშენადნობთა პროცესების ფიზიკურ-ქიმიური გათვლები
პუბლიკაციები :

2009 - ფეროშენადნობების ელექტრომეტალურგია 2009 - ამოცანები ფეროშენადნობების მეტალურგიაში 2008 - ფეროშენადნობების წარმოების ტექნოლოგია 1992 - კუთრი ელწინაღობის და გარბილების ტემპერატურის განსაზღვრა 1992 - სილიკოთერმული მეთოდით აღდგენის კინეტიკის შესწავლა
სამუშაო გამოცდილება :

1983-1987 სტუ-ს უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი 1987 სტუ-ს უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 1987-2003 სტუ-ს წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი, დოცენტი 2003-2005 სტუ-ს მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, პროფესორი 2005-2007 სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეკანის მ/შ პროფესორი 2007-2011 სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეკანი სრ პროფესორი 2011-2012 სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეკანის ფ/შ სრ. პროფესორი 2012 -2016 წლის ივნისამდე სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი 2016 წლის ოქტომბრიდან დღემდე სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, პროფესორი