ირაკლი გუჯაბიძე

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
რუსეთის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი;
პირადი ინფორმაცია:
1970 წ.– დაამთავრა ქ. ბათუმის 14 საშუალო სკოლა;
1975 წ.– დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამთო ფაკულტეტი, მიწისქვეშა და საშახტო მშენებლობის სპეციალობა.
კვალიფიკაცია:
1983 წ.–მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი;
1992 წ.–მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი;
გამოქვეყნებული აქვს 54 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის ერთი მონოგრაფია;
მისი ხელმძღვანელობით შესრულებულია და დანერგილია მრავალი საინჟინრო პროექტი მიწისქვეშა და საშახტო მშენებლობის დარგებში, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ.
სამუშაო გამოცდილება: 
1975–1976 წწ.–საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამეურნეო თემის ინჟინერი;
1976–1980 წწ.–საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა დამუშავების კათედრა, ლაბორანტი, უფროსი ლაბორანტი;
1984 –1999 წწ.–საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა დამუშავების კათედრა, ასისტენტი, დოცენტი, პროფესორი;
1999–2002 წწ.– საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის კათედრა, კათედრის გამგე.
2002–2007 წწ.–საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა დამუშავებისა და მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის კათედრა, კათედრის გამგე;
 2007 წ.–დან დღემდე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.:(877)420055 begin_of_the_skype_highlighting            (877)420055      end_of_the_skype_highlighting;  
ელ. ფოსტა: 
i.gujabidze@gtu.ge
i.k.gujabidze@gmail.com