სტუ

ლაბორატორია N 714

საგანი: „ელექტრომექნიკური სისტემების მართვა“

ხელსაწყოები და დანადგარები : აღჭურვილია 5 სტენდით, სადაც სტუდენტები აწყობენ სხვადასხვა სქემებს ამოცანების შესასრულებლად.

გათვლილია 12 სტუდენტზე.