08 ნოე

ყურადღება

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 2019 წლის ,,წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის" IV ეტაპის განხორციელებას იწყებს

სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები, კერძოდ:

ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიული სტუდენტები;
ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები) სტუდენტები;
ავტორიზებული სამედიცინო / სტომატოლიგიური დაწესებულებების რეზიდენტები.

თანადაფინანსება განსაზღვრულია:

700 ლარის ოდენობით;
300 ლარის ოდენობით.

საბუთების მიღება გაგრძელდება 30 ნოემბრის ჩათვლით!

ვრცლად: http://abkhazia.gov.ge/…/MINISTRY-OF-EDUCATION…/news/8462/ge
01 ნოე

ყურადღება

კარიერული განვითარების ცენტრი“ 19  ნოემბერს სასტუმრო „ბილტმორ თბილისში“
ატარებს „კარიერული განვითარების და გლობალური დასაქმების ფორუმს“. პროექტი აქცენტირებულია 16-დან 40-წლამდე პიროვნებების დასაქმებასა და
სტაჟირებაზე. ფორუმზე წარმოდგენილი იქნება საქართველოში მოღვაწე 50 მსხვილი
დამსაქმებელი. მათ შორისაა სახელმწიფო და კერძო სექტორი. „კარიერული განვითარებისა და გლობალური დასაქმების ფორუმში“ მონაწილეობის
საფასური ნაწილობრივ დაფინანსებულია, კერძო უმაღლესი სასწავლებლის
გადასახადი ჯამში შეადგენს - 236 ლარს (დღგ-ს ჩათვლით). მონაწილეობა უფასოა
სახელმწიფო უნივერსიტეტებისთვის.  ნიკოლოზ ტყეშელაშვილი
კარიერული განვითარების ცენტრის
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
ტელ: +995595523555
მის: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას #16
17 სექ

გილოცავთ

ჩვენო ძვირფასო სტუდენტებო, პროფესორ-მასწავლებლებო და თანამშრომლებო!

გილოცავთ ახალი 2019-2020 სასწავლო წლის დაწყებას, გისურვებთ წარმატებებს სასწავლო, პედაგოგიურ, სამეცნიერო საქმიანობაში.
დაისახეთ ახალი მიზნები, გჯეროდეთ საკუთარი თავის და თქვენ მათ აუცილებლად მიაღწევთ.

მუდამ თქვენს გვერდით,
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ყველა სიახლე

განხორციელება

განხორციელება (Do)

ამ ეტაპზე ხორციელდება სამუშაო პროცესის ან სამუშაოს რეალიზაცია შემუშავებული გეგმის შესაბამისად. ამასთან, უნდა იყოს მონაცემები ცვლილებების განხორციელების შედეგად მიღებული ეფექტის შესახებ.

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა გულისხმობს სტრატეგიასა და შესაბამის პროცედურებს, რომელიც უზრუნველყოფს სწავლების, სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობისა და შემოქმედებითი საქმიანობის მაღალ ხარისხსა და სტანდარტებს. პირველ რიგში, იგულისხმება პროფესიული და უმაღლესი განათლების ყველა საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამების სათანადო ხარისხი, მათი რეგულარული მონიტორინგისა და პერიოდული შემოწმების უზრუნველყოფა შემუშავებისა და განხორციელების ყველა ეტაპზე. მნიშვნელოვანია ამ პროცესებში სტუდენტების, პროფესორ-მასწავლებლების, დამსაქმებლებისა და სხვა დაინტერესებული პირების მონაწილეობა.

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს უნივერსიტეტში შესაბამისი ოფიციალური სტრუქტურული ერთეულების არსებობას ფუნქციონალური მოვალეობებისა და უფლებამოსილებათა მკაფიოდ გამოხატული საზღვრებით. მათი საშუალებით განხორციელდება სხვადასხვა საქმიანობა თუ ინიციატივა ხარისხის უზრუნველყოფისა და განვითარების მიმართულებით. სტრუქტურირება, პირველ რიგში, გულისხმობს ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულებისა და დამხმარე სტრუქტურული ერთეულების შექმნას. გარდა ამისა, იგი უნდა ემყარებოდეს: საინოვაციო ცენტრებს, ტექნოლოგიურ პარკებს, საცდელ წარმოებებს, საკონსტრუქტორო ბიუროებს, უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულებს, უნივერსიტეტთან არსებულ სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებს და ა. შ., რომლებიც განაპირობებენ სწავლებისა და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის მაღალ ხარისხს და, აგრეთვე, საბაზრო მექანიზმების ამუშავებას.