საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

კონტაქტი


0175, საქართველო, თბილისი, მ. კოსტავას 77

ტელ: 2363809,    2363352.


ელ.ფოსტა  quality@gtu.ge