05 თებ

კონკურსი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებსა კონკურს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის ინსპექტორის პოზიციაზე
12 იან

სტუ-ს პროფესორები 2018 წლის მსოფლიო მათემატიკოსთა კონგრესზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის პროფესორები დავით ნატროშვილი (დეპარტამენტის უფროსი), ალექსანდრე მესხი და შაქრო ტეტუნაშვილი მონაწილეობას მიიღებენ რიო დე ჟანეიროში დაგეგმილ 2018 წლის მსოფლიო მათემატიკოსთა კონგრესში
სიახლეების სრულად ნახვა

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი
ზურაბ ბაიაშვილი – სრული პროფესორი
ტელ: (+995 32) 364075; 64-73
ელ. ფოსტა: z.baiashvili@gtu.ge
ია ირემაძე
ტელ: (+995 32) 364075; 64-73
ელ. ფოსტა: kokosha_66@mail.ru

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, რომელიც მოქმედებს ფაკულტეტის დებულების შესაბამისად, აწარმოებს სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგებისა და აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ხარისხის სისტემატურ შეფასებას.
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური:
  • სისტემატურად აფასებს უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო და სამენიერო-კვლევით პროცესებს;
  • მონაწილეობს პროგრამული ატესტაციისათვის ფაკულტეტის მომზადებაში;
  • ამყარებს მჭიდრო კავშირს და თანამშრომლობს საზღვარგარეთის ქვეყნების უმაღლესი სასწავლებლების შესაბამის სამსახურებთან ხარისხის კონტროლის გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა და მათი უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის ჩამოსაყალიბებლად;
  • ხელს უწყობს სწავლების ხარისხის მაღალი დონის უზრუნველყოფას სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების გამოყენების გზით.