აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

ყველა სიახლე

თანამშრომლები

სასურსათო ტექნოლოგიის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი: გურამ ტყემალაძე (პროფესორი)

აკადემიური პერსონალი

 1. ქვარცხავა გიორგი პროფესორი
 2. ხომასურიძე მარიამ პროფესორი
 3. გაგელიძე ნინო ასოც. პროფესორი
 4. კილაძე მაია ასოც. პროფესორი
 5. რუხაძე თეიმურაზ პროფესორი
 6. უგრეხელიძე ვახტანგ პროფესორი
 7. ბერეჟიანი მალხაზ ასოც. პროფესორი

მოწვეული

 1. ბერიაშვილი ქეთევან ასოც. პროფესორი
 2. ლომთაძე ციცინო      ასოც. პროფესორი
 3. მახაშვილი ქეთევან    ასოც. პროფესორი
 4. ღუდუშაური ციალა  პროფესორი
 5. ღოღობერიძე მზევინარი       პროფესორი
 6. შათირიშვილი იოსებ პროფესორი
 7. შათირიშვილი შალვა პროფესორი
 8. ჩხარტიშვილი ნინო   ასოც. პროფესორი
 9. ჩხეიძე შოთა   პროფესორი
 10. ჯაფარიძე შუქრი        პროფესორი

დეპარტამენტის დამხმარე პერსონალი

 1. მჭედლიძე ანა მთავარი სპეციალისტი

აგრარული დეპარტამენტი
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი: ირაკლი ყრუაშვილი

აკადემიური პერსონალი

 1. ზაქარიაძე ნინო  -  პროფესორი
 2. ლომიძე ნინო  -  ასოც. პროფესორი
 3. გაგოშიძე გიორგი  - პროფესორი
 4. სანაია ეკატერინე - ასოც. პროფესორი
 5. ღლიღვაშვილი ვასილი  - პროფესორი
 6. თავხელიძე დავითი  - პროფესორი
 7. გუბელაძე დავითი    - ასოც. პროფესორი

მოწვეული

 1. დოლიძე ვლადიმერი     პროფესორი
 2. გუგავა ელდარი     პროფესორი
 3. უჯმაჯურიძე ლევანი     პროფესორი
 4. კაჭარავა თამარი     პროფესორი
 5. დანელია ირინე    პროფესორი
 6. მელაძე მაია     პროფესორი
 7. ლაოშვილი ზურაბი    პროფესორი
 8. ბედიანაშვილი ციცინო    პროფესორი
 9. ჩხარტიშვილი ნოდარი    პროფესორი
 10. მაღრაძე დავითი     პროფესორი
 11. მერაბიშვილი ნოდარი    პროფესორი
 12. სარჯველაძე იოსები    ასოცირებული პროფესორი
 13. როყვა ქეთევანი    ასოცირებული პროფესორი
 14. ბადრიძე გულნარა     ასოცირებული პროფესორი
 15. ცქიტიშვილი ეკა     ასოცირებული პროფესორი
 16. კოპალიანი ნატალია    პროფესორი
 17. თედორაძე ომარი    პროფესორი
 18. ნატროშვილი დიმიტრი   პროფესორი
 19. თანანაშვილი მთვარისა    ასოცირებული პროფესორი
 20. ოლღა ხარაიშვილი     ასოცირებული პროფესორი
 21. მახაური სოლომონი   პროფესორი
 22. ცინცაძე მანანა   პროფესორი
 23. ნატროშვილი ნათია  ასოცირებული პროფესორი

დეპარტამენტის დამხმარე პერსონალი:

 1. ლალი ახვლედიანი - უფროსი სპეციალისტი
 2. გიორგი ლოხიშვილი - მთავარი სპეციალისტი

ლაბორანტები:

 1. მიქაძე გიორგი - ლაბორატორიის გამგე
 2. ძნელაძე სოფიო- უფროსი ლაბორანტი
 3. მამალაძე მზია - უფროსი ლაბორანტი
 4. სამადაშვილი მანანა - ლაბორანტი
 5. სორდია ელენე - ლაბორანტი
 6. ელბაქიძე თინიკო - ლაბორანტი
 7. ყანჩაველი თამარი - ლაბორანტი
 8. დუნდუა თამარი - უფროსი ლაბორანტი
 9. ჩიქვინიძე როსტომ - უფროსი ლაბორანტი
 10. ქვლივიძე ანა - ლაბორანტი
 11. ჟვანია ნიკა - ლაბორანტი
 12. ჩახნაშვილი ვალერიან - ლაბორანტი
 13. ჩახნაშვილი ვალერიან - ლაბორანტი
 14. ჯამაგიძე ივანე - ლაბორანტი
 15. ჯაფარიძე ირინა - ლაბორანტი
 16. ტაბატაძე მიხეილ - ლაბორანტი
 17. ხუციშვილი გიორგი - ლაბორანტი
 18. ცეცხლაძე თამარ - ლაბორანტი
 19. ბოსიკაშვილი ეკატერინე - უფროსი ლაბორანტი
 20. გულარაშვილი გურანდა - უფროსი ლაბორანტი
 21. საჩანელი-ქადაგიშვილი თამარ - უფროსი ლაბორანტი