მაღალი ძაბვის ელექტროტექნიკოსი

მაღალი ძაბვის ელექტროტექნიკოსი


აღწერა: IV საფეხურის კვალიფიკაციის შინაარსი მაღლი ძაბვის ელექტროტექნიკოსი მიმართულებით მოიცავს დაგეგმვას, ინსტალაციას, გამართვას, ექსპლუატაციას, დიაგნოსტიკას და სარემონტო სამუშაოებს მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზებზე და ქვესადგურებზე. ისინი სისტემატიურად უტარებენ მონიტორინგს ელექტრო დანადგარების ტექნიკურ ფუნქციებს, აანალიზებენ დანადგარს და სუსტ წერტილებს და აღწევენ ტექნიკურ გაუმჯობესებას.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: IV საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში

სწავლის ხანგრძლივობა : 12 თვე

კრედიტების რაოდენობა : 70

დასაქმების პერსპექტივა : მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზებისა და   ქვესადგურების  ოსტატი შეიძლება დასაქმდეს ნებისმიერ  ორგანიზაციაში, რომელიც ფლობს ან ოპერირებას უწევს ქვესადგურებს და მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემ ხაზებს.