არქეოლოგიისა და საქართველოს ისტორიის დეპარტამენტი

1

ხაზარაძე ნანა

პროფესორი

2

ინანიშვილი გივი

პროფესორი

3

აბუთიძე მანანა

ასოც. პროფესორი

4

ხოხობაშვილი თამარი

ასოც. პროფესორი

5

მესხია მარინე

ასოც. პროფესორი

6

ზაალიშვილი ნინო

ასოც. პროფესორი

7

ჯორჯიკია ნათელა

ასოც. პროფესორი

8

ქუთათელაძე მაია

ასოც. პროფესორი

9

თოდაძე ხათუნა 

ასოც. პროფესორი

10

ცუცქირიძე დარეჯანი

ასისტენტ პროფესორი

11

ასლამაზიშვილი ლამარა

ასისტენტ პროფესორი