სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულები

ადამიანური და ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების და ტურიზმის  განყოფილება. 

განყოფილების უფროსი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – ფარესიშვილი ოთარი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ირაკლი ჟორდანია
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი -   კვარაცხელია ლაურა
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ანზორ სახვაძე
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი  -  იაშა (იაკობ) მესხია
მეცნიერი თანამშრომელი - ვალენტინა მირზაევა
უფროსი სპეციალისტი -  ჯიქია არჩილი
მინერალური და ენერგეტიკული რესურსების განყოფილება. 
განყოფილების უფროსი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – მაღალაშვილი გიორგი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ვეზირიშვილი-ნოზაძე ქეთევანი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი -  კაკუკია ჯემალი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - მირიანაშვილი ნოდარი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი -  სულაძე ასლანი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - მარატ ციცქიშვილი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - კუპატაძე დავითი
წამყვანი ინჟინერი - დვალაძე ანტონი
მთავარი სპეციალისტი - ტეფნაძე ეკატერინე
მიწის, წყლის და ტყის რესურსების და ეკოლოგიის განყოფილება. 
განყოფილების უფროსი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – ურუშაძე თენგიზი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი -  მახარაძე ქეთევანი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი -  მაჭავარიანი ჯემალი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - პატარქალაშვილი თამაზი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი -  ჭითანავა ნოდარი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - გელაძე ვახტანგი
მეცნიერი თანამშრომელი -  ფირცხალავა რუსუდანი
უფროსი სპეციალისტი - ჩაგელიშვილი ლალი