27 აგვ

ტექნიკური პერსონალის სერტიფიცირება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სატრანსპორტო სისტემების სასწავლო-კვლევითი და საექსპერტო ცენტრის პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოში 2019 წლის 11 აგვისტოს განხორციელდა შპს ,,ტტ მოტორსის“ ტექნიკური პერსონალის სერტიფიცირება
ყველა სიახლე

სატრანსპორტო სისტემების სასწავლო-კვლევითი და საექსპერტო ცენტრის რეკვიზიტები

რეკვიზიტები:

მისამართი – 0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას ქ. №68, სტუ-ს I კორპუსი , მე-5 სართული. ოთახი 575;

ტელეფონი: 597-933-966;

E-mail – avtopersonalso@gtu.ge.