საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სიახლეები და მოვლენები

25 მაი

Erasmus+ - საერთაშორისო კვირეული ტრენინგის მიზნით ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობა დასავლეთ-პომერანიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში

15-19 მაისს შჩეცინის დასავლეთ-პომერანიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში (WPUT) გაიმართა საერთშორისო კვირეული, სადაც ტრენინგის მიზნით ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობის ფარგლებში სტუ-ს წარმოადგენდნენ პროფესორები ირინე გოცირიძე და თინათინ კაიშაური (ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტი) და მარიკა ზვიადაძე (საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახური)
23 მაი

ERASMUS+ - სალექციო კურსი ლორენც-მინკოვსკის სივრცესთან დაკავშირებით

15-19 მაისს სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მათემატიკის დეპარტამენტს სტუმრობდა აფიონის კოჩატეპეს უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი ოზგურ ოიაჩიოღლუ-კალკანი
23 მაი

ERASMUS+ - სალექციო კურსი მანქანათმშენებლობის სასწავლო მეთოდების შესახებ

15-19 მაისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე ვილნიუსის ტექნოლოგიებისა და დიზაინის კოლეჯის დოქტორმა იურიუს ტრეტიაკოვასმა წაიკითხა ლექციების კურსი მანქანათმშენებლობის სასწავლო მეთოდების შესახებ
22 მაი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“

19-20 მაისს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე გაიმართა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“

ყველა სიახლებანერები