საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

არჩევნები

20-11-2015
სტუ-ს ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელთა არჩევნები

სამშენებლო ფაკულტეტის საბჭო აცხადებს არჩევნებს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის ასარჩევად.

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბჭო აცხადებს არჩევნებს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის ასარჩევად.

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის საბჭო აცხადებს არჩევნებს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის ასარჩევად.

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის საბჭო აცხადებს არჩევნებს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის ასარჩევად.

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის საბჭო აცხადებს არჩევნებს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის ასარჩევად.

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის საბჭო აცხადებს არჩევნებს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის ასარჩევად.

ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საბჭო აცხადებს არჩევნებს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის ასარჩევად.

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საბჭო აცხადებს არჩევნებს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის ასარჩევად.

სიახლეებში დაბრუნება