საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

პროფესიული ტესტირების შედეგები

08-10-2014
სტუ-ში 2014-2015 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით 2014 წლის 6 ოქტომბერს ჩატარებული პროფესიული ტესტირების შედეგები

01.02. სამშენებლო კონსტრუქციები
01.03. კომპიუტერული გრაფიკა
01.04. ჰიდროტექნიკური მშენებლობები
02.01. სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემებეის ექსპლუატაციის ოპერატორი
02.02. ენერგეტიკის სერვის ცენტრის ტექნიკოსი
02.03. ენერგეტიკოს-მემონტაჟე
04.01. სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი (V საფეხური)
04.02. ნავთობისა და გაზის გადამუშავების სპეციალისტი (V საფეხური)
04.03. გარემოს დაცვის ტექნიკოსი (V საფეხური)
04.04. ფარმაცევტული პროდუქციის წარმოების სპეციალისტი (V საფეხური)
04.05. პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური წარმოების სპეციალისტი (IV-V საფეხური)
04.06. სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი(IV-V საფეხური)
04.07. ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი (IV-V საფეხური)
05.01. სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი(V საფეხური)
05.02. მექანიკის ინჟინერია (V საფეხური)
05.03. სარკინიგზო გადამზიდავი (V საფეხური)
05.04. სარკინიგზო გადამზიდავი (IV საფეხური)
05.05. სატრანსპორტო ფირმებში ლოჯისტიკის ოპერატორი (V საფეხური)
06.01. არქიტექტორ-ტექნიკოსი (გრაფიკოსი) (V საფეხური)

სიახლეებში დაბრუნება