ფაკულტეტი-სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ყველა სიახლე

სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია

 

    31 მარტს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის და საქართველოს სამთო საზოგადოების ინიციატივით ჩატარდა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,სამთო და გეოლოგიური დარგების განვითარებისა და სპეციალისტთა მომზადების პრობლემები“.
     კონფერენციაზე განხილული იქნა საქართველოში სამთო და გეოლოგიური მიმართულებით ახალაგაზრდა სპეციალისტთა მომზადების პერსპექტივები და დარგის განვითარების პრობლემები.
     კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოში მოქმედი სამთო და გეოლოგიური პროფილის 20-ზე მეტი უმსხვილეს საწარმოთა (ჯორჯიან მანგანეზი,  საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი) ჯგუფი; ჰაიდელბერგცემენტი; RMG COLD, RMG COOPER; საქფეთქმრეწვი; CMG ჯგუფი; საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი; გარემოს დაცვის სამინისტრო; ყაზტრანსგაზ თბილისი; გეოტექსერვისი; ნავთობისა და გაზის კორპორაცია და სხვა ნავთობმომპოვებელი კომპანიები)  წარმომადგენლებმა, რომლებმაც გამოთქვეს მოსაზრებები ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების სტრუქტურისა და შინაარსის შესახებ. ამავე დროს გამოხატეს მზადყოფნა მონაწილეობა მიიღონ განახლებული საგანმანათლებლო პროგრამის შედგენაში, ყოველმხრივ შეუწყონ ხელი სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკების ორგანიზებას. იზრუნონ ფაკულტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლებაზე.
     კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობდა სტუ-ს რექტორი აკად. ა. ფრანგიშვილი.