ელექტრონული ჟურნალები

არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები:
№7(2017)     №6, 2016     №5, 2015     4, 2014     №3, 2013      2, 2012     1, 2011

ბიზნეს-ინჟინერინგი [ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი]

ეკონომიკა [ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი]

გადასახადები:
№12, 2016     №10, 2016
№4, 2016
№3, 2016      №2, 2016

თბილისის არქიტექტურის ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები

მშენებლობა:
№1(48)-2018
№4(47)-2017    №3(46)-2017    №2(45)-2017    №1(44)-2017   
№4(43)-2016    №3(42)-2016    №2(41)-2016    №1(40)-2016 
№4(39)-2015
    №3(38)-2015    №2(37)-2015  
№1(24)-2012     
№2(21)-2011        №1(20)-2011    
№3(18)-2010              

პარალელი:
№9(2017)     №8(2016)     №7(2015)    №6(2014)                                                              
№5(2013)     №4(2012)     №3(2012)    №1(2011)                                                   

სვეტიცხოველი:
№2_2017   1_2017  
№2_2016   №1_2016 
2_2015   №1_2015   
№2_2014   №1_2014
№2_2013   №1_2013
№2_2012   №1_2012
№3_2011   №2_2011   №1_2011
№2_2010   №1_2010  
№2_2009   №1_2009  

საქართველოს ნავთობი და გაზი:
№31(2016)   №30 (2015)   №29(2014)   №28(2013)   №27(2012)   №26(2010)   №25(2009)
№24(2009)   №23(2009)    №22(2008)   №21(2007)   №20(2007)   №19(2006)   №2(2000)                                               

სამეცნიერო საინჟინრო საინფორმაციო ანალიზური რეფერირებადი სამთო ჟურნალი:
№1(40)2018    №2(39)2017     

სოციალური ეკონომიკა

ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა
2018 წელი:
№2(42)     №1(41)
2017 წელი:

№3(40)   
№2(39)    №1(38)
2016 წელი:
№3(37)     №2(36)     №1(35)
2015 წელი:
№3(34)    №2(33)      №1(32)   
2014 წელი:
№3(31)    №2(30)      №1(29)
2013 წელი:
№3(28)    №2(27)      №1(26)
2012 წელი:
№3(25)    №2(24)     №1(23)
2011 წელი:
№4(22)    №2(21)      №1(20)
2010 წელი:
№4(19)   

ქართული რეფერატული ჟურნალი
შრომათა კრებული [სტუ-ს არჩილ ელიაშვილის მართვის ინსტიტუტი]:
16(2012)   №17(2013)   №18(2014)  №19(2015)   №20(2016)   №21(2017)

შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები

ჰიდროინჟინერია:
№1-2(9,10)-2010    №1-2(7,8)-2009     №2(6)-2008

ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევ (ტომი I)
ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (ტომი II)