05 თებ

კონკურსი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებსა კონკურს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის ინსპექტორის პოზიციაზე
12 იან

სტუ-ს პროფესორები 2018 წლის მსოფლიო მათემატიკოსთა კონგრესზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის პროფესორები დავით ნატროშვილი (დეპარტამენტის უფროსი), ალექსანდრე მესხი და შაქრო ტეტუნაშვილი მონაწილეობას მიიღებენ რიო დე ჟანეიროში დაგეგმილ 2018 წლის მსოფლიო მათემატიკოსთა კონგრესში
სიახლეების სრულად ნახვა

სამეცნიერო და საინჟინრო საქმიანობა

დეპარტამენტის თანამშრომლები ეწევიან აქტიურ სამეცნიერო და საინჟინრო საქმიანობას. დეპარტამენტის თანამშრომელთა მიერ სხვადასხვა წლებში მოპოვებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის, საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროს, გაეროს,  უკრაინის სამეცნიერო ტექნოლოგიური ცენტრის, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო გრანტები, რომელთა შესრულებაში მონაწილეობას იღებენ სამივე საფეხურის სტუდენტები. ამასთან, სტუდენტებს საშუალება აქვთ ჩაერთონ რეალურ საინჟინრო და სამეცნიერო საქმიანობაში.
კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ სტუდენტთა მონაწილეობით შესრულებულია რიგი საინჟინრო პროექტებისა:

  • ელექტროენერგიის გასაღებისა და აბონენტებთან ანგარიშწორების ავტომატიზირებული სისტემა (ეგაასი)
  • ჰიდროაგრეგატის მონიტორინგისა და მართვის სისტემა;
  • ჰიდროელექტროსადგურებში ელექტრული პარამეტრების მონიტორინგისა და ასახვის სისტემა;
  • სამედიცონო პერსონალის ატესტაციის პროგრამული სისტემა;
  • სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის სისტემა;
  • პედაგოგთა ბიომეტრიული რეგისტრირების სისტემა;
  • მაღალი ძაბვის ქვესადგურების მონიტორინგისა და მართვის სისტემა;
  • ბიომეტრიული საარჩევნო სისტემა და სხვა;

კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტი აქტიურად თანამშრომლობს უცხოურ კვლევით ცენტრებთან და უნივერსიტეტებთან.