თანამშრომლები

მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების დეპარტამენტი

N
სახელი, გვარი, მამის სახელი
თანამდებობა
1
აზმაიფარაშვილი ზაალი
სრული პროფესორი
2
ჩხეიძე ირინა
სრული პროფესორი
3
ფადიურაშვილი ვლადიმერი
სრული პროფესორი
4
ხარატიშვილი ლიანა
სრული პროფესორი
5
წულუკიძე მზია
სრული პროფესორი
6
ოთხოზორია ნონა
სრული პროფესორი
7
მურჯიკნელი გურამ
სრული პროფესორი
8
ოთხოზორია ვანო
ასოცირებული პროფესორი
9
ჟვანია რევაზ
ასოცირებული პროფესორი
10
ერემეიშვილი ნაზიბროლა
ასოცირებული პროფესორი
11
გარსევანიშვილი იზოლდა
ასოცირებული პროფესორი
12
ბალიაშვილი მედეა
ასოცირებული პროფესორი
13
ცერცვაძე რამაზ
ასოცირებული პროფესორი
14
კობახიძე გიორგი
ასოცირებული პროფესორი
15
ტოკაძე ლალი
ასისტენტ-პროფესორი
16
ტომარაძე ომარი
ასისტენტ-პროფესორი
17
მენაბდე თამარ
ასისტენტ-პროფესორი