თანამშრომლები

ინტერდისციპლინური ინფორმატიკის დეპარტამენტი

N
სახელი, გვარი, მამის სახელი
თანამდებობა
1
ახობაძე მერაბ ნიკოლოზის ძე
სრული პროფესორი
2
მაჭარაძე თენგიზ დავითის ძე
სრული პროფესორი
3
როდონაია ირაკლი დიომიდეს ძე
სრული პროფესორი
4
ხომერიკი ირინე ოთარის ას.
სრული პროფესორი
5
ბაიაშვილი ზურაბ ალექსანდრეს ძე
სრული პროფესორი
6
მილნიკოვი ალექსანდრე ანატოლის ძე
სრული პროფესორი
7
ძიძიგური გიორგი არჩილის ძე
სრული პროფესორი
8
წვერაიძე ზურაბ ნიკოლოზის ძე
სრული პროფესორი
9
ბარდაველიძე ხათუნა ავთანდილის ას.
ასოცირებული პროფესორი
10
ბოჭორიშვილი ირაკლი ნაომის ძე
ასოცირებული პროფესორი
11
ბჟალავა ნიკოლოზ პეტრეს ძე
ასოცირებული პროფესორი
12
თედეშვილი ლიანა გიორგის ას.
ასოცირებული პროფესორი
13
კეკელია ვალერიან ივანეს ძე
ასოცირებული პროფესორი
14
კოტრიკაძე გულნარა გიორგის ას.
ასოცირებული პროფესორი
15
ლობჟანიძე შალვა სერგოს ძე
ასოცირებული პროფესორი
16
მაჭარაშვილი გიორგი გიორგის ძე
ასოცირებული პროფესორი
17
მგელაძე ანტონ პროკოფის ძე
ასოცირებული პროფესორი
18
პაატაშვილი ფილხაზ შალვას ძე
ასოცირებული პროფესორი
19
როჭიკაშვილი ეკატერინე გოდერძის ას.
ასოცირებული პროფესორი
20
სტურუა თეიმურაზ გიორგის ძე
ასოცირებული პროფესორი
21
უთურგაიძე ცისანა დომენტის ას.
ასოცირებული პროფესორი
22
ცისკარიშვილი ნინო ელიზბარის ას.
ასოცირებული პროფესორი
23
კვესელავა ქეთევან იგორის ას.
ასისტენტ-პროფესორი
24
ტაკაშვილი ვალერი რობერტის ძე
ასისტენტ-პროფესორი