თანამშრომლები

ეკონომიკური ინფორმატიკის (ინფორმაციული სისტემების) დეპარტამენტი

N
სახელი, გვარი, მამის სახელი
თანამდებობა
1
ბოსიკაშვილი ზურაბ ვლადიმერის ძე
სრული პროფესორი
2
ლომინაძე ნოდარ ნიკოლოზის ძე
სრული პროფესორი
3
ბახტაძე თენგიზ ოთარის ძე
სრული პროფესორი
4
ლომინაძე თამარ ნოდარის ას
სრული პროფესორი
5
კაიშაური თინათინ ვიქტორის ას
სრული პროფესორი
6
გოჩიტაშვილი ლალი ირაკლის ას
სრული პროფესორი
7
ცირამუა ზაზა გივის ძე
სრული პროფესორი
8
თევდორაძე მედეა თენგიზის ას
სრული პროფესორი
9
კობიაშვილი ანა ალექსანდრეს ას
სრული პროფესორი
10
კაპანაძე დავით შოთას ძე
სრული პროფესორი
11
ჟვანია თალიკო გენადის ას
ასოცირებული პროფესორი
12
მდინარაძე ქეთევან ლევანის ას
ასოცირებული პროფესორი
13
ჩიკაშუა ეკატერინე ანზორის ას
ასოცირებული პროფესორი
14
ლობჟანიძე ლილი თენგიზის ას
ასოცირებული პროფესორი
15
ასათიანი თამარ მურმანის ას
ასოცირებული პროფესორი
16
ბეჟანიშვილი ლოლიტა გაროლდის ას
ასოცირებული პროფესორი
17
ლოლაშვილი ნინო შალვას ას
ასოცირებული პროფესორი
18
ნაჭყებია მზეონა დავითის ას
ასოცირებული პროფესორი
19
წიკლაური ნინო ლავრენტის ას
ასისტენტ-პროფესორი
20
გიაშვილი ია ოთარის ას
ასისტენტ-პროფესორი
21
ოკუჯავა შორენა რეზოს ას
ასისტენტ-პროფესორი
22
პაპიაშვილი რუსუდან გიორგის ას
ასისტენტ-პროფესორი