მართვის ავტომატიზებული სისტემების (პროგრამული ინჟინერიის) დეპარტამენტი

„მართვის ავტომატიზებული სისტემების“ დეპარტამენტში დაცული დისერტაციები (2012-2015 წწ.)


N თემა დისერტანტი ხელმძღვანელი წელი
1 Web-აპლიკაციების დაპროექტება და რეალიზაცია ელექტრონული ბიზნესის მართვაში ირაკლი ბულია პროფ. გ. სურგულაძე 2012
2 მულტიმედიალური მონაცემთა საცავის დაპროექტება და რეალიზაცია კლიენტ-სერვერ არქიტექტურით გიორგი ბასილაძე პროფ. გ. სურგულაძე 2013
3 საწარმოო რესურსების მენეჯმენტის ბიზნეს-პროცესების მოდელირება და კვლევა ხატია ქრისტესიაშვილი პროფ. გ. სურგულაძე 2013
4 პროგრამული სისტემების მენეჯმენტის ბიზნეს-პროცესების კვლევა მოქნილი მოდელირების (Agile modeling) მეთოდების და ინსტრუმენტების საფუძველზე მარიამ ბიტარაშვილი პროფ. გ. სურგულაძე 2013
5 ორგანიზებული პროცესების მართვის სრულყოფა მოდელური ინჟინერიის ტექნოლოგიებით ზვიად არხოშაშვილი პროფ. ე. თურქია 2013
6 ელექტრონული დიდაქტიკური სისტემის დამუშავება ჭადრაკის სასწავლო-საწვრთნელი მუშაობის ხელშესაწყობად მალხაზ სულაშვილი პროფ. გ. ჩაჩანიძე 2013
7 ორგანიზაციული მენეჯმენტის IT-კონსალტინგის მოდელების და მეთოდების დამუშავება და კვლევა სისტემების ინტეგრაციის მიზნით მიხეილ გულიტაშვილი პროფ. გ. სურგულაძე 2014
8 პროგრამული სისტემების მენეჯმენტი UML/Agile ბაზირებული მეთოდებით ბექარ ურუშაძე პროფ. გ. სურგულაძე 2014
9 სასწავლო პროცესის ინფორმაციული მხარდაჭერის ავტომატიზებული სისტემა კობა ბაკურია პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი 2014
10 თანამედრეოვე კორპორატიული ავტომატიზებული საინფორმაციო სისტემების უსაფრთხოების პრობლემების კვლევა და ინფორმაციის დაცვის ინოვაციური მეთოდები დავით გომელაური პროფ. კ. ოდიშარია 2014