14 მაი

სტუდენტებმა 2 თვიანი პრაქტიკა გაიარეს


          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, მე- 4 კურსის, 4590 ჯგუფის, სტუდენტებმა გაიარეს 2 თვიანი პრაქტიკული კურსი რუსთავის ქარხანაში და გაეცნენ ქარხანაში არსებულ წარმოებას,
07 მაი

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ

კომპანია PSP ფარმა გეგმავს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის სტუდენეტბთან შეხვედრას 10 მაისს, 15:00 სთ-ზე.  
სტუდენტებს ელოდებათ სასიამოვნო სიურპრიზები, გათამაშებები და შეთავაზებები.
პსპ კომპანიის გუნდი მზადაა სტუ ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტების  დასაქმებისა და  განვითარებისთვის.
ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს ველით შეხვედრაზე !
22 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მიმდინარე 2019 წლის 16 აპრილს ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „თხევადი ფოლადის დანახშირბადიანების აღმოჩენილ კანონზომიერებებზე დაფუძნებული გამოდნობის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია“.
19 აპრ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სახელმწიფოს მიერ არსებულ დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებს (ქიმია, მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა) 2019 სასწავლო წლიდან დაემატა „ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამა (75 ადგილი).
15 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

2 აპრილს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით სპეცცემენტების და მჭიდა მასალების გამოყენების პერსპექტივები სემინარს უძღვებოდა პროფ: თამაზ გაბადაძე, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა წლების მანძილზე ჩატარებული კვლევითი სამუშაოების შედეგები, რომელთა დასანერგად შემუშავებული კონკრეტული წინადადებები მიზანმიმართულად წარდგენილია სამთავრობო ორგანიზაციებში და ბიზნეს სფეროებში.
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი


ნანა ბუცხრიკიძე

ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული. მეუღლე და ერთი ვაჟი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
10 კორპუსი
3 სართული, ოთახი 313

მობ : 577-50 11 45
ტელ : 2-33 07 98
შიდა : 60-09
ელფოსტა : n.butskhrikidze@gtu.ge
განათლება :

სტუ, ქიმიური ტექნოლოგიები, ძონქსტი, ბიოტექნოლოგიის სპეციალიზაცია
1985-1990წ.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ–ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

17–ზე მეტი ნაშრომი (სტატიები, კონფერენციები, მეთოდური მითითებები).
კვლევის სფერო :

Penicillium-ის გვარის საწყისი და მუტანტური შტამების -გალაქტოზიდაზას გაწმენდა და თვისებები
სამუშაო გამოცდილება :

2010 - დღემდე

2006 -2010 სტუ, ბიოტექნოლოგიის და სამედიცინო ბიოინჟინერიის მოდული,
ასოცირებული-პროფესორი
სტუ, ბიოტექნოლოგიის მიმართულება, ასოცირებული-პროფესორი
1998 -2006 სტუ, ბიოტექნოლოგიის კათედრა, დოცენტი
1989-1997 სტუ, ბიოტექნოლოგიის კათედრა, ასპირანტ-ასისტენტი
მიღებული ჯილდოები :

სტუ პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ),“სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ.” (აშშ) # 00450 - სერტიფიკატი
თრაინინგ ონ Fოოდ & ფეედ Aნალყსის ბყ ღ-Bიოპჰარმ (Dარმსტადტ, Gერმანყ,28.06.-02.07/2007 ) - სერტიფიკატი
თრაინინგ ონ Fოოდ & ფეედ Aნალყსის ბყ ღ-Bიოპჰარმ (Aლმატყ, Kაზაკჰსტან, 26.09-30.09/2011) - სერტიფიკატი
თრაინინგ ონ Fოოდ & ფეედ Aნალყსის ბყ ღ-Bიოპჰარმ (Dარმსტადტ, Gერმანყ,08.08.-13.09/2013 ) - სერტიფიკატი