11 დეკ

ფარმაციის სტუდენტთა შეხვედრა

19 დეკემბერს 15 სთ-ზე ჩატარდება ფარმაციის სტუდენტთა შეხვედრა, დამსაქმებელ შ.პ.ს GEFA -სთან, ადმინისტრაციული კორპუსი ნიკოლაძის დარბაზი.
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

სილიკატების ტექნოლოგია


ირაკლი სულაძე

დოქტორი
პროფესორი

დაბადების თარიღი:
22 სექტემბერი 1941. წელი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, ჰყავს ორი შვილი და ორი შვილიშვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული, ოთახი 212

მობ : 599-79 33 23
ტელ : 2-36 46 22
შიდა : 63-78
ელფოსტა : i.suladze@gtu.ge
განათლება :

1966 წელს - დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;
1991 წელს – მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი;
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 100-ზე მეტი სამეცნიერო შრომა, შვიდი მეთოდური ხასიათის ნაშრომი. ავტორია 15 გამოგონების და 1 პატენტის.
კვლევის სფერო :

სპეციალური თვისებების (წყალგაუმტარი, გაფართოებადი, დამძაბავი, დამანგრეველი და სხვა) მქონე მჭიდა მასალები,
• ანჰიდრიტული მჭიდა,
• ცეცხლგამძლე მასალები და ცემენტები
სამუშაო გამოცდილება :

საშენ მასალათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი: ლაბორანტი, უფროსი ტექნიკოსი - 1958-1964წწ.
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ( ტექნიკური უნივერსიტეტი) სილიკატების ტექნოლოგიის კათედრა: ლაბორანტი, ლაბორატორიის გამგე, უფროსი მასწავლებელი, დოცენტი, ასოცირებული პროფესორი, პროფესორი – 1964 წლიდან დღემდე
მიღებული ჯილდოები :

სტუ-ს საპატიო დიპლომი – 2011 წელი