15 მაი

სამეცნიერო სემინარი

15 მაისს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით: ,,კერამიკა ტექნიკური პროგრესის სასხლეტი კაუჭი” სემინარს უძღვებოდა პროფ: გურამ გაფრინდაშვილი, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა მისი ხელმღვანელობით ჩატარებული სხვადასხვა თემატიკის კვლევითი სამუშაოები მნიშვნელოვანი შედეგებით და ბიზნეს - სფეროში დანერგვის პერსპექტივით.
14 მაი

სტუდენტებმა 2 თვიანი პრაქტიკა გაიარეს


          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, მე- 4 კურსის, 4590 ჯგუფის, სტუდენტებმა გაიარეს 2 თვიანი პრაქტიკული კურსი რუსთავის ქარხანაში და გაეცნენ ქარხანაში არსებულ წარმოებას,
07 მაი

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ

კომპანია PSP ფარმა გეგმავს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის სტუდენეტბთან შეხვედრას 10 მაისს, 15:00 სთ-ზე.  
სტუდენტებს ელოდებათ სასიამოვნო სიურპრიზები, გათამაშებები და შეთავაზებები.
პსპ კომპანიის გუნდი მზადაა სტუ ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტების  დასაქმებისა და  განვითარებისთვის.
ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს ველით შეხვედრაზე !
22 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მიმდინარე 2019 წლის 16 აპრილს ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „თხევადი ფოლადის დანახშირბადიანების აღმოჩენილ კანონზომიერებებზე დაფუძნებული გამოდნობის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია“.
19 აპრ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სახელმწიფოს მიერ არსებულ დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებს (ქიმია, მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა) 2019 სასწავლო წლიდან დაემატა „ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამა (75 ადგილი).
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია


მედეა წეროძე

დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დასაოჯახებელი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
4 სართული

მობ : 599-41 52 54
ტელ : 2-33 10 94
შიდა : 61-71
ელფოსტა : m.tserodze@gtu.ge
განათლება :

• 1977 წელს დაა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;
• 1997 წელს მიენიჭა ქიმური მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 50-ზე მეტი სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 1 დამხმარე სახელმძღვანელო და 2 მონოგრაფია. ავტორია 1 გამოგონების

• Н.Т. Лоладзе, М. П. Церодзе. Физикохимия и Технология Синтеза Алмазов в Системе Me-C, «Технический Университет» Тбилиси, 2009, 278 ст.

• Н.Т. Лоладзе, М. П. Церодзе, Ю.Г. Дзидзишвили. Физико-химические Основы Получения и Приминения Алмазкомпозиционных Материалов для Оброботки Неметаллов. «Технический Университет» Тбилиси, 2009, 226 ст.

• მ. წეროძე, ნ. ლოლაძე. ლაბორატორიული პრაქტიკიმი ფიზიკურ ქიმიაში. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, 2010, 119 გვ.

• Loladze N.T, Tserodze M.P. On the effect of a metal melt surface properties on the diamond formation process in the Me-C system. Journal of Superhard materials №2, 2010, pp. 60-68;

• Н.Т. Лоладзе, М. П. Церодзе, Ю.Г. Дзидзишвили, Авалишвили З.А. Исследование взаимосвязи производительности и стойкости алмазных сверл от различных факторов. Сборник научных трудов, Породоразрушающих и металлообрабатывающий институт – техника и технология его изготовления и приминения, международная конференция 18-24 сентября, вып. 14, «Логос», Киев, 2012, с.537-541
კვლევის სფერო :

მაღალი წნევებისა და ტემპერატურების პირობებში პროცესების ფიზიკური ქიმია.
სამუშაო გამოცდილება :

• 1978-1980 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ზოგადი ქიმიისა და არაორგანული ქიმიის კათედრა, მეცნიერ თანამშრომელი;

• 1980 წლიდან დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფიზიკური და კოლოიდური ქიმიის მიმართულება, უფროსი ლაბორანტი, უფროსი მასწავლებელი, ასისტენტ პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი

• 1986-1993 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი, მეცნიერ თანამშრომელი (შეთავსებით);

• 1994 წლიდან დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ალმასებისა და კომპოზიციური მასალების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, მეცნიერ თანამშრომელი (შეთავსებით).