11 ნოე

პროფესორ ვიქტორ ერისთავის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019 წლის 11-12 ნოემბერს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის “პროფესორ ვიქტორ ერისთავის სახელობის გარემოსდაცვითი ინჟინერიისა და ეკოლოგიის” დეპარტამენტის ეგიდით, ჩატარდა საიუბილეო საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”
02 ნოე

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

2019 წლის 2 ნოემბერს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში“ ფარგლებში, გაიმართა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ბოლო პერიოდში დაბეჭდილი პოპულარული გამოცემის "ბიზანტიის დედოფალი" პრეზენტაცია.
30 ოქტ

სტუ-ში ელმირა (დოდო) ჩხიკვაძის 90 წლისთავისადმი მიძღნილი საიუბილეო საღამო გაიმართა

საქართველოს ტექნიური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ღვაწლმოსილი პროფესორის, 1970-1980 წლებში ამავე ფაკულტეტის დეკანის, ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაციის დამფუძნებლის, ქალბატონ ელმირა (დოდო) ჩხიკვაძის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო გაიმართა
02 ივლ

სამეცნიერო სემინარი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით: ,,საქართველოში რეალიზებადი კვების პრეოდუქტების მონიტორნიგი და მისი ეკოქიმიური ექსპერტიზა”. სემინარს უძღვებოდა პროფ: გიორგი დანელია.
მოხსენება 
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია


მედეა წეროძე

დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დასაოჯახებელი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
4 სართული

მობ : 599-41 52 54
ტელ : 2-33 10 94
შიდა : 61-71
ელფოსტა : m.tserodze@gtu.ge
განათლება :

• 1977 წელს დაა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;
• 1997 წელს მიენიჭა ქიმური მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 50-ზე მეტი სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 1 დამხმარე სახელმძღვანელო და 2 მონოგრაფია. ავტორია 1 გამოგონების

• Н.Т. Лоладзе, М. П. Церодзе. Физикохимия и Технология Синтеза Алмазов в Системе Me-C, «Технический Университет» Тбилиси, 2009, 278 ст.

• Н.Т. Лоладзе, М. П. Церодзе, Ю.Г. Дзидзишвили. Физико-химические Основы Получения и Приминения Алмазкомпозиционных Материалов для Оброботки Неметаллов. «Технический Университет» Тбилиси, 2009, 226 ст.

• მ. წეროძე, ნ. ლოლაძე. ლაბორატორიული პრაქტიკიმი ფიზიკურ ქიმიაში. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, 2010, 119 გვ.

• Loladze N.T, Tserodze M.P. On the effect of a metal melt surface properties on the diamond formation process in the Me-C system. Journal of Superhard materials №2, 2010, pp. 60-68;

• Н.Т. Лоладзе, М. П. Церодзе, Ю.Г. Дзидзишвили, Авалишвили З.А. Исследование взаимосвязи производительности и стойкости алмазных сверл от различных факторов. Сборник научных трудов, Породоразрушающих и металлообрабатывающий институт – техника и технология его изготовления и приминения, международная конференция 18-24 сентября, вып. 14, «Логос», Киев, 2012, с.537-541
კვლევის სფერო :

მაღალი წნევებისა და ტემპერატურების პირობებში პროცესების ფიზიკური ქიმია.
სამუშაო გამოცდილება :

• 1978-1980 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ზოგადი ქიმიისა და არაორგანული ქიმიის კათედრა, მეცნიერ თანამშრომელი;

• 1980 წლიდან დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფიზიკური და კოლოიდური ქიმიის მიმართულება, უფროსი ლაბორანტი, უფროსი მასწავლებელი, ასისტენტ პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი

• 1986-1993 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი, მეცნიერ თანამშრომელი (შეთავსებით);

• 1994 წლიდან დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ალმასებისა და კომპოზიციური მასალების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, მეცნიერ თანამშრომელი (შეთავსებით).