11 ნოე

პროფესორ ვიქტორ ერისთავის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019 წლის 11-12 ნოემბერს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის “პროფესორ ვიქტორ ერისთავის სახელობის გარემოსდაცვითი ინჟინერიისა და ეკოლოგიის” დეპარტამენტის ეგიდით, ჩატარდა საიუბილეო საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”
02 ნოე

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

2019 წლის 2 ნოემბერს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში“ ფარგლებში, გაიმართა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ბოლო პერიოდში დაბეჭდილი პოპულარული გამოცემის "ბიზანტიის დედოფალი" პრეზენტაცია.
30 ოქტ

სტუ-ში ელმირა (დოდო) ჩხიკვაძის 90 წლისთავისადმი მიძღნილი საიუბილეო საღამო გაიმართა

საქართველოს ტექნიური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ღვაწლმოსილი პროფესორის, 1970-1980 წლებში ამავე ფაკულტეტის დეკანის, ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაციის დამფუძნებლის, ქალბატონ ელმირა (დოდო) ჩხიკვაძის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო გაიმართა
02 ივლ

სამეცნიერო სემინარი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით: ,,საქართველოში რეალიზებადი კვების პრეოდუქტების მონიტორნიგი და მისი ეკოქიმიური ექსპერტიზა”. სემინარს უძღვებოდა პროფ: გიორგი დანელია.
მოხსენება 
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმია


ჟუჟუნა პეტრიაშვილი

დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
განქორწინებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული

მობ : 598-38 00 30
ტელ : 2-38 06 65
ელფოსტა : guguna_petro@yahoo.com
განათლება :

1971–1974 – ასპირანტურა, ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.


1965–1971 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი (წარჩინებით).
კვალიფიკაცია :

14 მარტი 1978 weli- ქიმიისმეცნიერებათაკანდიდატი (არაორგანული ქიმია)–
თბილისისივ. ჯავახიშვილისსახელობისსახელმწიფოუნივერსიტეტი,
დისერტაცია: ’’ზოგიერთი მეტალების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და
შესწავლა პირიდინკარბონმჟავას გიდრაზიდებთან“ ხელ–ლი: პროფ. გ. ცინცაძე
28 ივნისი, 1970weli-ინჟინერ–ქიმიკოს–ტექნოლოგი – საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი. სპეციალობა-ძირითადი ორგანული და ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია.
პუბლიკაციები :

სულსამეცნიეროშრომები: 45 (მათშორისსტატიები: 20, თეზისები: 15,
წიგნები: 10)


რჩეულიწიგნები, მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები:
• პეტრიაშვილი ჟ., ზოგადი ქიმია(სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის) თბილისი: ტექნიკურიუნივერსიტეტი, 2006, 147გვ. ISBN 99940-56-26-3


• პეტრიაშვილი ჟ. ცინცაძე მ., ზოგადი ქიმია (სტუ-ის არაქიმიური სპეციალობის სტუდენტებისათვის) თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2006 , 147 გვ. ISBN 99940-56-26-3


• Zh.Petriashvili.,Kereseligze L.,Chemistry –work book. Publishing House’’Technical University’’ Tbilisi – 2009 Publishing House . ISBN 978-9941-14-292-5


• პეტრიაშვილი ჟ. მაისურაძე ნ., ქიმია. დამხმარე სახელმძღვანელო აბიტურიენტებისა და უფროსკლასელთათვის. თბილისი. გამომცემლობა ’’დიოგენე’’., 2011,150გვ. ISBN 978-9941-11-224-9


• Zh. petriashvili. N. Bolkvadze, M. Tevzadze. GENERAL CHEMISTRY. Publishing House’’Technical University’’ Tbilisi –2013
კვლევის სფერო :

• კოორდინაციულინაერთებისსინთეზი და შესწავლა;
• სამთამადნონარჩენებისბიოქიმიურიშესწავლა და გასუფთავება;
• ვირტუალურისასწავლოლაბორატორიების და სადემონსტრაციომასალისშექმნა და დანერგვა.
სამუშაო გამოცდილება :

• 2010-OnlineteacherTrainingWorkshope., AnintroductiontoteachingIBDPChemistry. CM98HW. United Kingdom.
• 2009- სწავლებისთანამედროვემეთოდოლოგიებისზოგადიკურსი – საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისპროფესიულიგანვითარებისცენტრი, აიოვასსახელმწიფოუნივერსიტეტი (აშშ), „სათემოკოლეჯებისაერთაშორისოგანვითარებისათვის“ (აშშ).
• 2008 – The International house.Inglish language course at level-Pre-Advanced. Tbilisi, Georgia.
• 1984–უმაღლესისასწავლებლებისმასწავლებელთაკვალიფიკაციისამაღლებისფაკულტეტი . სპეციალობა-ელექტრული გამომთვლელი მანქანები. საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი.
• 1982 –უმაღლესისასწავლებლებისმასწავლებელთაკვალიფიკაციისამაღლებისფაკულტეტი . სპეციალობა-ქიმია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.