15 მაი

სამეცნიერო სემინარი

15 მაისს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით: ,,კერამიკა ტექნიკური პროგრესის სასხლეტი კაუჭი” სემინარს უძღვებოდა პროფ: გურამ გაფრინდაშვილი, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა მისი ხელმღვანელობით ჩატარებული სხვადასხვა თემატიკის კვლევითი სამუშაოები მნიშვნელოვანი შედეგებით და ბიზნეს - სფეროში დანერგვის პერსპექტივით.
14 მაი

სტუდენტებმა 2 თვიანი პრაქტიკა გაიარეს


          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, მე- 4 კურსის, 4590 ჯგუფის, სტუდენტებმა გაიარეს 2 თვიანი პრაქტიკული კურსი რუსთავის ქარხანაში და გაეცნენ ქარხანაში არსებულ წარმოებას,
07 მაი

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ

კომპანია PSP ფარმა გეგმავს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის სტუდენეტბთან შეხვედრას 10 მაისს, 15:00 სთ-ზე.  
სტუდენტებს ელოდებათ სასიამოვნო სიურპრიზები, გათამაშებები და შეთავაზებები.
პსპ კომპანიის გუნდი მზადაა სტუ ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტების  დასაქმებისა და  განვითარებისთვის.
ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს ველით შეხვედრაზე !
22 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მიმდინარე 2019 წლის 16 აპრილს ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „თხევადი ფოლადის დანახშირბადიანების აღმოჩენილ კანონზომიერებებზე დაფუძნებული გამოდნობის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია“.
19 აპრ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სახელმწიფოს მიერ არსებულ დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებს (ქიმია, მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა) 2019 სასწავლო წლიდან დაემატა „ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამა (75 ადგილი).
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტი

მასალათმცოდნეობა


მიხეილი ოქროსაშვილი

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
10 კორპუსი
6 სართული, ოთახი 611

მობ : 599 95 60 21
ტელ : 2-334921
შიდა : 62-63
ელფოსტა : m.okrosashvili@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი.
1961-1967. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი. ინჟინერ-მეტალურგი
1969-1972. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის ასპირანტურა. ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (1979 წ)
1999 წ. - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
კვალიფიკაცია :

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
პუბლიკაციები :

50-ზე მეტი სამეცნიერო-მეთოდური ნაშრომი, ორი გამოგონება და სამი პატენტი
კვლევის სფერო :

ელექტრონულ-სხივური ტექნოლოგიები (ლითონებისა და შენადნობების ორთქლის ფაზიდან კონდენსაციის გზით ფაზათა წარმოქმნის მექანიზმების შესწავლა; ნანოკრისტალური აგებულების ფხვნილების, მხურვალმედეგი და სპეციალური დანიშნულების ფუნქციონალური დანაფარების მიღება)
სამუშაო გამოცდილება :

1972-1973 წ - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი. უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი.
1973-1980 წ - საქართველის ტექნიკური უნივერსიტეტის ლითონთა ტექნოლოგიისა და ლითონმცოდნეობის კათედრა. ასისტენტი
1980-2000 წ - საქართველის ტექნიკური უნივერსიტეტის ლითონთა ტექნოლოგიისა და ლითონმცოდნეობის კათედრა. დოცენტი
2000-დან დღემდე - საქართველის ტექნიკური უნივერსიტეტი, ლითონმცოლნეობის მიმართულება. სრული პროფესორი.
2004-2005 წ - საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემიის ზოგადტექნიკურ მეცნიერებათა კათედრის პროფესორი (კონტრქტით).
2005 წ - 6X2-4008-თB-04 საერთაშორისო პროექტის ძირითადი შემსრულებელი (ჩღDF)
2005-2007 წ - Gე-111 `თჰე ტეცჰნოლოგყ ოფ პროდუცტიონ ოფ ულტრადისპერსედ ანდ ნანომეტრიც პოვდერს” საერთაშორისო პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი და მენეჯერი
2009-2011 წ - 4398 (შთჩU) ` Dეველოპმენტ ოფ შტრუცტურალ ჩერამიცს Bასედ ონ Bორონ ჩარბიდე ფორ Fრიცტიონ Uნიტს ჭორკინგ უნდერ Eხტრემე ჩონდიტიონს” პროექტის შემსრულებელი
2013-2014 წ - P538 (შთჩU) `Nოველ Hეატ ღესისტანტ ჩოატინგს ფორ Iნდუსტრიალ Aპპლიცატიონს” საერთაშორისო პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი და მენეჯერი
2013-2016 წ - ევროკავშირის FP7 პროგრამის `POEMA~ (გრანტი #310436) ძირითადი შემსრულებელი
მიღებული ჯილდოები :

ნ. ქაშაკაშვილის სახელობის პრემია, 1990 წ.
საერთაშორისო კონტაქტები :

Dehfrtment of Energy National Nuclear Security Administration/ Washington