15 მაი

სამეცნიერო სემინარი

15 მაისს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით: ,,კერამიკა ტექნიკური პროგრესის სასხლეტი კაუჭი” სემინარს უძღვებოდა პროფ: გურამ გაფრინდაშვილი, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა მისი ხელმღვანელობით ჩატარებული სხვადასხვა თემატიკის კვლევითი სამუშაოები მნიშვნელოვანი შედეგებით და ბიზნეს - სფეროში დანერგვის პერსპექტივით.
14 მაი

სტუდენტებმა 2 თვიანი პრაქტიკა გაიარეს


          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, მე- 4 კურსის, 4590 ჯგუფის, სტუდენტებმა გაიარეს 2 თვიანი პრაქტიკული კურსი რუსთავის ქარხანაში და გაეცნენ ქარხანაში არსებულ წარმოებას,
07 მაი

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ

კომპანია PSP ფარმა გეგმავს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის სტუდენეტბთან შეხვედრას 10 მაისს, 15:00 სთ-ზე.  
სტუდენტებს ელოდებათ სასიამოვნო სიურპრიზები, გათამაშებები და შეთავაზებები.
პსპ კომპანიის გუნდი მზადაა სტუ ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტების  დასაქმებისა და  განვითარებისთვის.
ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს ველით შეხვედრაზე !
22 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მიმდინარე 2019 წლის 16 აპრილს ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „თხევადი ფოლადის დანახშირბადიანების აღმოჩენილ კანონზომიერებებზე დაფუძნებული გამოდნობის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია“.
19 აპრ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სახელმწიფოს მიერ არსებულ დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებს (ქიმია, მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა) 2019 სასწავლო წლიდან დაემატა „ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამა (75 ადგილი).
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ფარმაციის დეპარტამენტი

ფარმაკოქიმია და ფარმაკოლოგია


ხათუნა წიქარიშვილი

აკადემიური დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
გაუთხოვარი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული, ოთახი 225

მობ : 599-17 66 59
ტელ : 2-68 47 42
ელფოსტა : Kh.tsikarishvili@gtu.ge
განათლება :

1994- თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქიმიის ფაკულტეტი. მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის სპეციალობით. (აუ #016231)
2006- ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი, (#005341)
2006- აკადემიური დოქტორის ხარისხი

1996-1997წწ. სტუ-ს მენეჯმენტის უმაღლესი სკოლა. მენეჯმენტის სპეციალობით.
მენეჯერის კვალიფიკაცია. (AA # 0020835)
კვალიფიკაცია :

ქიმიკოსი, ქიმიის მასწავლებლის კვალიფიკაცია
პუბლიკაციები :

მონოგრაფია-1; სამეცნიერო სტატიები-19; თეზისები- 7; სახელმძღვანელო - 3;
დამხმარე სახელმძღვანელო-1; მეთოდური მითითება-1.

ნ. გელოვანი, რ. სხილაძე, ხ.წიქარიშვილი. ტოქსიკოლოგიური ქიმია. საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია ,,საუნჯე“. თბილისი. 2009

რ. სხილაძე, ნ. გელოვანი, ხ.წიქარიშვილი. წამალთა ტექნოლოგია. საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია ,,საუნჯე“. თბილისი. 2009.

რ. სხილაძე, ნ. გელოვანი, ხ. წიქარიშვილი. ფარმაცევტული ტექნოლოგიის სათავეებთან. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი,, თბილისი, 2009წ.

ნ.გელოვანი, ხ.წიქარიშვილი. ქსენობიოტიკების ტოქსიკო-ქიმიური განსაზღვრა. აქროლადი შხამები. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“ თბილისი. 2010.

M.Tsintsadze, R.Chagunava, Kh. Tsikarishvili. Simplified method of old kvevri (wine vessel) digging out from the ground. სამეცნიერო-ტექნიკური და საწარმოო ილუსტრირებული,
რეფერირებადი ჟურნალი `კერამიკა~. თბილისი. 2(23).2010, 1(24).2011 გვ.142-144

ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე,ხ. წიქარიშვილი, დ. ღუღუნიშვილი, რ. ახალბედაშვილი. შინდის (Cornus Mas L) კულტურა ისტორიულ წყაროებში და მისი გავრცელების არეალი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. ტ.13 #1. გვ.177-182. 2013

ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ხ. წიქარიშვილი. მცენარეული ნედლეულის ბიოქიმიური ანალიზი. საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია “საუნჯე”, თბილისი. 2013.
კვლევის სფერო :

მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების კვლევა
სამუშაო გამოცდილება :

1994-1996 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. კოორდინაციული ნაერთების ქიმიის
#393 ს. კ. ლაბორატორია. ლაბორანტი.
1996 - საქართველოს ტექნიკური უნივრსიტეტი. ანალიზური ქიმიის სამეცნიერო კვლევით
ლაბორატორია. ლაბორანტი
1996-2002 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. კომპლექსური ნაერთების სინთეზის
და გამოყენების სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორია.
2002-2006 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ფარმაციის კათედრა. უფროსი
ლაბორანტი.
2006-2007 -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ფარმაკოქიმიისა და ფარმაკოლოგიის
კათედრა. ასისტენტ პროფესორი.
2007-2009 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ქიმიური და ბიოლოგიური
ტექნოლოგიების დეპარტამენტი. ასისტენტ პროფესორი
2009-2012 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ქიმიური და ბიოლოგიური
ტექნოლოგიების დეპარტამენტი. ასოცირებული პროფესორი.
2013 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ფარმაციის დეპარტამენტი. ასოცირებული
პროფესორი.