11 დეკ

ფარმაციის სტუდენტთა შეხვედრა

19 დეკემბერს 15 სთ-ზე ჩატარდება ფარმაციის სტუდენტთა შეხვედრა, დამსაქმებელ შ.პ.ს GEFA -სთან, ადმინისტრაციული კორპუსი ნიკოლაძის დარბაზი.
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმია


დავითი ჯინჭარაძე

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
პროფესორი

დაბადების თარიღი:
16 იანვარი 1968. წელი

ოჯახური მდგომარეობა :
უცოლშვილო

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 515

მობ : 577-44 10 46
ტელ : 2-23 25 10
შიდა : 63-72
ელფოსტა : d.jincharadze@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი,
სპი, ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, ელექტროქიმიურ წარმოებათა ტექნოლოგიის სპეციალობა, 1989.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერი-ქიმიკოსი-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

სახელმძღვანელო - 6

სტატიები - 43

კონფერენციები - 13

გამოგონებები - 4

გრანტები - 1
კვლევის სფერო :

ანალიზური ქიმია, ფიზიკური ქიმია, ქემომეტრიკა, კოსმეცევტიკა,
სამუშაო გამოცდილება :

1990-2005 - სტუ, "სამკურნალო-პროფილაქტიკურ საშუალებათა და კვების პროდუქტების ტრადიციული ტექნოლოგიების" სასწავლო-სამეცნიერო-საწარმოო ცენტრი, მეცნ. მუშაკი.

1992-1993 - სტუ, ანალიზური ქიმიის კათედრის მოწვეული სპეციალისტი

1992-1994 - 41-ე საშ. სკოლის ქიმიის მასწავლებელი

2004-2005 - სტუ, ფიზიკური ქიმიის კათედრის მოწვეული სპეციალისტი

2007-2008 - სტუ, ფიზიკური ქიმიის კათედრის მოწვეული სპეციალისტი

2008-დღემდე - სტუ, ტრადიციული ტექნოლოგიების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი "ტრადიციული ტექნოლოგიები", უფრ. მეცნ. მუშაკი.

2009 - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი.

2009-2013 - სტუ, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.

2013-დღემდე - სტუ, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სრული პროფესორი.