კონტაქტი

0160, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77
კანცელარია: (+995 32) 2 36 50 93; 65 61
რექტორის სამდივნო: (+995 32) 2 36 51 52; 64 21
ცნობათა ბიურო: (+995 32) 2 36 51 53; 61 11
ფაქსი: (+995 32) 2 36 51 55; 
სტუდენტთა მობილობა: (+995 32) 2 36 54 29;
სტუდენტთა მობილობა უცხოეთიდან -  ketosixa@yahoo.comk.sikharulidze@gtu.ge
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები:  (+995 32) 2 36 41 84;
ელ. ფოსტა: rectoroffice@gtu.ge ; info@gtu.ge ; science@gtu.ge ; pr@gtu.ge