ფაკულტეტი იმს

ფაკულტეტი იმს

21 აპრ

სტუდენტებისათვის

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის საკონსულტაციო საათები საგნების მიხედვით  ჩატარდება   17 აპრილიდან  22 აპრილის ჩათვლით,  შესაბამის დეპარტამენტებში.
25 იან

არჩევნების შედეგები

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის 2017 წლის დეკანის არჩევნების საარჩევნო კომისიის სხდომის შემაჯამებელი ოქმი
09 იან

ღია კონკურსთან

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ ღია კონკურსთან დაკავშირებით საარჩევნო კომისია მუშაობს VI კორპუსში III სართულზე, № 301ა ოთახში, 2017 წლის  9 იანვრიდან 16 იანვრის  17.00 სთ–მდე.
17 ნოე

იმს-ის ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ !

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდა
12 აპრ

ღია კონკურის

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე ასისტენტ–პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე (მე–11 საგანთა ჯგუფი, 400 სთ) გამოცხადებულ ღია კონკურსში გამარჯვებულად გამოცხადდა მაია ჟღენტი 2016 წლის 11 აპრილიდან.
22 დეკ

სტუდენტების წარმომადგენლის არჩევნები

წარმომადგენლობითი საბჭოში (სენატში) ინფორმატიკისა  და მართვის სისტემების ფაკულტეტიდან სტუდენტების წარმომადგენლის არჩევნების შედეგები
22 დეკ

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნები

ინფორმატიკისა  და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებელ კონკურსში ჩატარებული კენჭისყრის შედეგები
20 ნოე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნები

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებასთან დაკავშირებით
21 იან

სადისერტაციო საბჭოს თავჯდომარის არჩევის შესახებ

ბრძანება N17/8 ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავჯდომარის არჩევის შესახებ (16.12.2013)
29 ნოე

ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტის შერჩევა

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე დანიშნული პრეზიდენტის სტიპენდიის მიერ მოხდა ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთა შერჩევა
27 ნოე

სიახლე

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემეის ფაკულტეტის ქვემოთ ჩამოთვლი სტუდენტებს, რომლებსაც აქვთ 2012-2013 სასწავლო წლის ფინანსური დავალიანება, 2013-2014 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან შეუჩერდათ სტატუსი

სიახლეები 1 - 11 of 11